var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

כבר יותר מ-70 שנה שגלעם מפיקה את המיטב מחומרי הגלם בטבע ומספקת פתרונות המתקה, עמילנים, רכיבים להעשרה תזונתית וחומרי גלם נוספים לשוק המזון והתעשייה בישראל וברחבי העולם. מפעלי הייצור ומעבדות היישומים שלנו נמצאים בישראל, גרמניה וספרד. כמו כן, ביססנו רשת הפצה בינלאומית המאפשרת לנו לטפח שותפויות הדוקות עם לקוחות ביותר מ-40 מדינות. אנו מעמידים לרשות לקוחותינו עשרות שנות ידע שצברנו בממתיקים ועמילנים ומסייעים להם במציאת הפתרונות האופטימליים עבורם.

כבר יותר מ-70 שנה שגלעם מפיקה את המיטב מחומרי הגלם בטבע ומספקת פתרונות המתקה, עמילנים, רכיבים להעשרה תזונתית וחומרי גלם נוספים לשוק המזון והתעשייה בישראל וברחבי העולם. מפעלי הייצור ומעבדות היישומים שלנו נמצאים בישראל, גרמניה וספרד. כמו כן, ביססנו רשת הפצה בינלאומית המאפשרת לנו לטפח שותפויות הדוקות עם לקוחות ביותר מ-40 מדינות. אנו מעמידים לרשות לקוחותינו עשרות שנות ידע שצברנו בממתיקים ועמילנים ומסייעים להם במציאת הפתרונות האופטימליים עבורם.