var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

ההיסטוריה שלנו

1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-היום

1940-1949:

 • גלעם נרשמת כחברה ע"י התנועה הקיבוצית
 • תחילת ייצור עמילן וסירופ גלוקוז מתירס ודורה

 

1950-1959:

 • הקמת מתקן לייצור עמילן בטטה ולאחר מכן עמילן תפוח-אדמה עבור תעשיית הטקסטיל

 • מתקן ייצור העמילן מוסב לספק תוצרת לשווקי המזון והתעשייה המקומיים

 

1960-1969:

 • גלעם מרחיבה את קו ייצור העמילן ומתחילה בייצור של עמילן מעובד

 • מתקני ייצור העמילן של החברה משודרגים והיקף הייצור מורחב

1970-1979:

 • גלעם עוברת לבעלות מלאה של קיבוץ מענית

 • נרכש ציוד הפקה נוסף על מנת לעמוד בביקוש הגדל

 • גלעם מוכרת כיצואן מוסמך על-ידי משרד המסחר והתעשייה

 • גלעם יוצרת שותפות עם חברת ייצור עמילן בלגית בשם Amylum

1980-1989:

 • גלעם מקימה מפעל לייצור פרוקטוז ומתחילה בייצור

 • תחילת ייצוא פרוקטוז גבישי לאירופה

1990-1999:

 • היקף ייצור הפרוקטוז גדל פי עשרה

 • גלעם מוסמכת לתקן ISO 9002

2000-2009:

 • גלעם מוסמכת לתקני GMP, ‏HAACP ו-BRC

 • גלעם משקיעה באנזימוטק, חברת סטארט-אפ ביוטכנולוגית

 • גלעם מקימה מערך מכירה והפצה עצמאי של פרוקטוז, המחליף את שיתוף הפעולה עם חברת Amylum להפצה

 • חברת דָּגַל מוקמת כמיזם משותף על מנת להרחיב את קו המוצרים של גלעם לשוק המקומי

 • גלעם מרחיבה את פעילותה באירופה באמצעות הקמת מיזם משותף בגרמניה (Eurosweet) והשגת בעלות חלקית בחברת ערבוב ספרדית (Atomer)

2010-היום:

 • גלעם הופכת לבעלת שליטה מלאה ב-Galam Iberia (לשעבר Atomer), ב-Eurosweet ובחברת דגל

 • אנזימוטק, חברת ביוטכנולוגיה נמכרה

 • נרכשה קבוצת גלעם על ידי קרן ההשקעות פימ"י,מקרנות ההשקעות המובילות בישראל