var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

אבטחת איכות

בגלעם אנו מאמינים שאיכות היא המנוף לצמיחה - הן עבור הלקוחות שלנו והן עבור החברה.

לכן טיפחנו תרבות של מצוינות בכל אחת מהמחלקות בגלעם ואנו מקדישים כ-10% ממשאבי האנוש שלנו אך ורק לפעילויות לקידום האיכות. פעילות זו כוללת הערכה של סכנות הבטיחות והאיכות, הטמעה של אמצעי בקרה מהימנים והדרכות שוטפות לעובדים.

 

כל פעילויות אבטחת האיכות של גלעם עונות לדרישות התקן הבינלאומי לתנאי ייצור נאותים (GMP) ועומדות בסטנדרטים בינלאומיים לאיכות ובטיחות מוצרי מזון כמו HACCP, ‏BRC, ‏ISO ו-OHSAS. מעבדת בקרת האיכות המתקדמת שלנו פועלת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע ועורכת בדיקות מחמירות החל מקבלת חומרי הגלם, לכל אורך תהליך הייצור ועד לקבלת המוצר הסופי.

אספקה- כל ספק נבדק טרם ההתקשרות עימו ורק ספקים העומדים בסטנדרטים מחמירים של בטיחות ואיכות מזון מאושרים. כמו-כן, מבוצעת הערכת ספקים תקופתית.

ייצור- המעבדות החדשניות שלנו עובדות מסביב לשעון ומנוהלות על-די IPC (בקרה תוך תהליכית) לבדיקת חומרי הגלם, תהליכי הייצור והתוצרת הסופית.

אחסון- הסחורה בגלעם מאוחסנת על פי כללי אחסון נאותים. חומרי גלם, חומרי אריזה ותוצרת סופית מאוחסנים בנפרד. כמו-כן, אנו עורכים ביקורות פנימיות על-מנת לוודא שכללי האחסון נשמרים בכל זמן.

משלוח- לפני כל משלוח, בקר המכלה מוודא כי מצב המכולה ומצב הסחורה תקינים. גלעם עובדת עם חברות שילוח מוסמכות בלבד.

אנו עובדים קשה על מנת לשמר ידע מעמיק בתקנים בינלאומיים ונהלי עבודה ידידותיים לסביבה. אנו מבקרים באופן תדיר את מערכת האיכות המשולבת שלנו, כדי להבטיח את הרלוונטיות של הנהלים שלנו והטמעתם היעילה.