var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

מזון קפוא

אחסון מזון בטמפרטורות נמוכות מאט באופן משמעותי שינויים מיקרוביולוגיים, כימיים ואנזימטיים במוצרים ובכך מסייע בשמירה על איכות המוצר והארכת חיי המדף שלו.

עם זאת, על היצרנים להימנע משינויים בלתי רצויים שעלולים להיגרם בזמן ההובלה, האחסון וההפשרה של מזון קפוא, כגון נדידה של מים במוצר ונזק מבני כתוצאה מהיווצרות גבישי קרח.

כאן נכנסות לתמונה עשרות שנות המומחיות של גלעם. אנו מציעים רכיבי המתקה באיכות גבוהה כמו פרוקטוז גבישי ותערובות סוכר ייחודיות שיכולות למזער השפעות אלה. למעבדות היישומים של גלעם שפע של ניסיון ומומחיות בהצעת פתרונות מותאמים אישית לצרכים הספציפיים שלך.

 

אחסון מזון בטמפרטורות נמוכות מאט באופן משמעותי שינויים מיקרוביולוגיים, כימיים ואנזימטיים במוצרים ובכך מסייע בשמירה על איכות המוצר והארכת חיי המדף שלו.

עם זאת, על היצרנים להימנע משינויים בלתי רצויים שעלולים להיגרם בזמן ההובלה, האחסון וההפשרה של מזון קפוא, כגון נדידה של מים במוצר ונזק מבני כתוצאה מהיווצרות גבישי קרח.

כאן נכנסות לתמונה עשרות שנות המומחיות של גלעם. אנו מציעים רכיבי המתקה באיכות גבוהה כמו פרוקטוז גבישי ותערובות סוכר ייחודיות שיכולות למזער השפעות אלה. למעבדות היישומים של גלעם שפע של ניסיון ומומחיות בהצעת פתרונות מותאמים אישית לצרכים הספציפיים שלך.