var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

מזון תינוקות

קטגוריית מזון התינוקות כוללת תחליפי חלב לפעוטות ולתינוקות, דייסות, מחיות פרי ועוד.

בהתחשב בצרכים התזונתיים הגבוהים של תינוקות ופעוטות, מוצרים אלו חייבים לענות על דרישות האיכות והבטיחות הקפדניות ביותר.

בגלעם, אנו מבטיחים שכל מוצרי הפרוקטוז, העמילנים הנמסים והדגנים שלנו עומדים בקנה אחד עם החקיקה המחמירה ביותר בתחום תזונת תינוקות, ובכך מאפשרים ללקוחותינו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות ואיכות.

קטגוריית מזון התינוקות כוללת תחליפי חלב לפעוטות ולתינוקות, דייסות, מחיות פרי ועוד.

בהתחשב בצרכים התזונתיים הגבוהים של תינוקות ופעוטות, מוצרים אלו חייבים לענות על דרישות האיכות והבטיחות הקפדניות ביותר.

בגלעם, אנו מבטיחים שכל מוצרי הפרוקטוז, העמילנים הנמסים והדגנים שלנו עומדים בקנה אחד עם החקיקה המחמירה ביותר בתחום תזונת תינוקות, ובכך מאפשרים ללקוחותינו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות ואיכות.