var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

מאז שנות החמישים, גלעם צברה ניסיון רב בייצור עמילנים ונגזרותיהם עבור התעשיות השונות ברחבי העולם וביססה את מעמדה כיצואנית גלובלית אמינה מזה יותר מחצי מאה. אנו מספקים מגוון רחב של עמילנים לתעשיות שונות, בהן תעשיית הנייר, הטקסטיל, הקרטון, הדבקים והבנייה. צוות הטכנולוגים המומחים שלנו שוקד כל הזמן על פיתוח מוצרים חדשניים, המונעים על-ידי צרכי השוק ובשיתוף פעולה הדוק עם לקוחות לפי הצרכים הספציפיים שלהם.

 

מאז שנות החמישים, גלעם צברה ניסיון רב בייצור עמילנים ונגזרותיהם עבור התעשיות השונות ברחבי העולם וביססה את מעמדה כיצואנית גלובלית אמינה מזה יותר מחצי מאה. אנו מספקים מגוון רחב של עמילנים לתעשיות שונות, בהן תעשיית הנייר, הטקסטיל, הקרטון, הדבקים והבנייה. צוות הטכנולוגים המומחים שלנו שוקד כל הזמן על פיתוח מוצרים חדשניים, המונעים על-ידי צרכי השוק ובשיתוף פעולה הדוק עם לקוחות לפי הצרכים הספציפיים שלהם.