var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

דבקים

כמענה לדרישות הרגולציה והצרכים המשתנים של התעשיות צורכות הדבקים (זבילים, למינציה, קונוסים לגלילת חוטים, תעשיית הבניה ועוד), גלעם פיתחה מגוון רחב של מוצרים איכותיים.

GalTube

סדרת דבקים נוזליים על בסיס עמילנים מעובדים, המיועדים לתעשיית הגלילים והזבילים. ניתן להתאים את GalTube לדרישות הלקוחות כשהוא מוצע ברמות שונות של תכולת מוצקים וצמיגות ואף להזמינו עם או ללא מלאן (filler).

Galaminat

סדרת דבקים נוזליים על בסיס עמילנים מעובדים, המיועדים לתעשיית הלמינציה של נייר וקרטון. ניתן להתאים את Galaminat לדרישות הלקוחות כשהוא מוצע ברמות שונות של תכולת מוצקים וצמיגות ואף להזמינו עם או ללא מלאן (filler).

GalBag

סדרת דבקים על בסיס עמילנים מעובדים, המתמוססים במים קרים ומיועדים לתעשיית שקי ושקיות הנייר. ניתן לספק את GalBag ברמות צמיגות שונות, בהתאם לדרישות הלקוח.

דפי מוצר