var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

בנייה

גלעם מציעה מגוון של מוצרים בעלי יעילות מוכחת עבור תעשיית הבנייה.

GalCore

עמילנים מעובדים ללוחות גבס. ל-GalCore תפקיד חשוב בייצור לוחות גבס - הוא מגן על גבישי הגבס, היוצרים את הדבק בין ליבת הגבס לנייר העוטף אותה.

יתרונות המוצר:
• התנהגות נדידה טובה
• יכולת שמירת מים טובה
• כושר הדבקה גבוה
• מתבשל בקלות

GalSol 

סדרת עמילנים מעובדים (cold soluble) המתמוססים במים קרים, אשר פותחו עבור תעשיית הבנייה ומיועדים כרכיבים חיוניים במוצרים המבוססים על תערובות מינרלים יבשות כמו ציפויי קיר, דבקים וטיח. מוצרים אלה משפיעים על מרקם הטיח/דבק/ציפוי ומשפרים את יכולת השימוש בו (עבידות לאורך זמן). השימוש הנפוץ בהם הוא עם נגזרות של תאית (CMC).

 

דפי מוצר