var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

נייר

במסגרת מחויבותה ארוכת השנים של גלעם לתעשיית הנייר, אנו מציעים מגוון רחב של מוצרים באיכות גבוהה לייצור נייר על כל שלביו. מטרתנו היא שיפור תהליך ייצור הנייר, תוך התמקדות באיכות המוצר, הוזלת עלויות והפחתת השפעות סביבתיות.

עמילנים קטיונים

העמילנים הקטיונים המוכנים לשימוש מורחפים בקלות במים ומשמשים למגוון רחב של תהליכים כימיים ב-wet end בתעשיית הנייר והטישו.

יתרונות המוצר:

 • שומר על יעילותו בטווח רחב של ערכי חומציות (pH), המתאימים לנייר חומצי, ניטרלי ובסיסי.
 • מגיע ברמות שונות של degree of substitution) DS).
 • העמילנים הקטיוניים מתאימים לכל סוגי המלאנים (fillers) כגון חרסיות (PCC ,(clays וטיטניום דו-חמצני (titanium dioxide).
 • ביצועים מצוינים בתהליכי אמולסיפיקציה ASA/AKD.
 • משפר את תכונות החוזק היבש של הנייר.

 

עמילנים למריקת שטח הפנים של הנייר

מוצרינו מותאמים להשתנות המהירה של דרישות תעשיית הנייר בארץ ובעולם. אנו מציעים עמילנים לסייזינג מסדרת GalSize וגם GalCoat - עמילן מעובד מתוחכם לתעשיית נייר העתקה (carbonless paper). מוצרינו משפרים משמעותית את איכות הנייר במונחים של חוזק, חלקות שטח הפנים, איכות ההדפסה והפחתת האבק, בתנאי ייצור ומכונה שונים. מגוון המוצרים שלנו מתאימים גם ל-CMC, פיגמנטים ומבהירים אופטיים (optical brighteners).

יתרונות המוצר:

 • הגדלת חוזק שטח פנים
 • הגדלת הקשיחות (stiffness)
 • שיפור חלקות שטח פני הנייר
 • שיפור יכולת ההדפסה
 • הפחתת תופעת האבק
 • הפחתת ספיגת לחות ע"י הנייר
 • ניתן לשימוש כנשא (carrier) להוספת פיגמנטים ומבהירים אופטיים