var baseUrl="http://he.galam.co.il/";
EN

טקסטיל

גלעם מציעה מגוון של מוצרים למריקת חוטים המשמשים לאריגת בדים. העמילנים המוכנים והמותאמים אישית שלנו מיוצרים על מנת לענות על דרישות הלקוחות.

אנו מספקים מוצרים עם רמות צמיגות מגוונות ודרגות שונות של עיבוד כימי שיענו על הדרישות הטכניות שלכם ויבטיחו מינימום קריעת חוטים ביחד עם יכולות מריקה ואריגה מתאימות.

GalSize

סדרת עמילנים מעובדים למריקת בדים העשויים מסיבים טבעיים (כותנה ותאית cellulosic-based)

GalTex

סדרת עמילנים מעובדים מיוצבים למריקת בדים העשויים מסיבים טבעיים (כותנה ותאית cellulosic-based)

דפי מוצר