EN

שותפים לצמיחה שלכם

כשותפים להצלחת לקוחותינו, אנו מחויבים למציאת פתרונות העונים באופן אופטימלי על הצרכים הייחודים שלכם

גלעם בפריסה עולמית

צפו בפריסה העולמית של המתקנים, מעבדות היישום והמפיצים שלנו

מי אנחנו?

כבר יותר מ-70 שנה שגלעם מפיקה את המיטב מחומרי הגלם בטבע ומספקת רכיבים ייחודיים באיכות גבוהה לשוק המזון והתעשייה בישראל וברחבי העולם

מי אנחנו?

כבר יותר מ-70 שנה שגלעם מפיקה את המיטב מחומרי הגלם בטבע ומספקת רכיבים ייחודיים באיכות גבוהה לשוק המזון והתעשייה בישראל וברחבי העולם

שותפים לצמיחה שלכם

כשותפים להצלחת לקוחותינו, אנו מחויבים למציאת פתרונות העונים באופן אופטימלי על הצרכים הייחודים שלכם

גלעם בפריסה עולמית

צפו בפריסה העולמית של המתקנים, מעבדות היישום והמפיצים שלנו