EN

הזנת בעלי חיים

בגלעם אנו משתמשים בתהליך של טחינה רטובה כדי להפיק עמילן מגרעיני תירס. על מנת להבטיח ניצול מירבי של חומרי הגלם שלנו, אנו משתמשים בתוצרי הלוואי הנותרים בתהליך הייצור כמזון לבעלי חיים.

אנו מציעים את הרכיבים הבאים להזנת בעלי חיים:

  • גלוטן תירס - מקור חלבון להזנת עופות, דגים וחיות משק אחרות.
  • נבטי תירס – הנבט שבגרעין התירס מכיל כ-50% שמן תירס, המשמש כחומר גלם לייצור שמן תירס ומספוא להזנת בעלי חיים.
  • גפת תירס – משמשת כמקור לחלבונים, פחמימות וסיבים תזונתיים בהזנת מעלי גרה.