EN

הזנת בעלי חיים

בגלעם אנו משתמשים בתהליך של טחינה רטובה כדי להפיק עמילן מגרעיני תירס. על מנת להבטיח ניצול מירבי של חומרי הגלם שלנו, אנו משתמשים בתוצרי הלוואי הנותרים בתהליך הייצור כמזון לבעלי חיים.

אנו מציעים את הרכיבים הבאים להזנת בעלי חיים:

  • גלוטן תירס - מקור חלבון להזנת עופות, דגים וחיות משק אחרות.
  • נבטי תירס – הנבט שבגרעין התירס מכיל כ-50% שמן תירס, המשמש כחומר גלם לייצור שמן תירס ומספוא להזנת בעלי חיים.
  • גפת תירס – משמשת כמקור לחלבונים, פחמימות וסיבים תזונתיים בהזנת מעלי גרה.

 

בגלעם אנו מייצרים רכיבי מזון איכותיים לא רק לבני אדם. אנו רותמים את עשרות שנות הניסיון ובקרת האיכות שלנו כדי להציע גם מזון לבעלי חיים.

לקבלת מידע נוסף אנא פנו לויקטור סמבן,

מנהל תחום הזנת בעלי חיים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.