EN

מופחתי קלוריות / סוכר

עם העלייה בשכיחות השמנת יתר, סוכרת וענייני בריאות אחרים, הפחתת קלוריות וסוכר במזון ומשקאות הפכה לעדיפות עליונה עבור ממשלות רבות וצרכנים מכל העולם.

בשוק תחרותי, המעבר לאורח חיים בריא יותר דורש פיתוח מוצרים מופחתי סוכר וקלוריות שטעמם אינו נפגע. עם זאת, האתגרים העומדים בפני היצרנים אינם מסתכמים בפיתוח חלופה בריאה בעלת טעם מתוק. סוכר אחראי על פונקציות חשובות כגון התגבשות, יצירת מרקם ושימור וחייב להיות מוחלף ברכיבים אחרים שיבצעו את אותן הפונקציות גם במוצרים מופחתי הסוכר.

כמומחית בתחום ההמתקה, גלעם מביאה הבנה מעמיקה במדע המורכב של יצירת פרופיל המתקה אופטימלי. בזכות מגוון פתרונות ההמתקה שלנו, לצד שנים רבות של ניסיון במוצרים מופחתי סוכר, נוכל לסייע לכם להגיע למוצרים מופחתי סוכר וקלוריות עם טעם ומרקם נהדרים.

 

עם העלייה בשכיחות השמנת יתר, סוכרת וענייני בריאות אחרים, הפחתת קלוריות וסוכר במזון ומשקאות הפכה לעדיפות עליונה עבור ממשלות רבות וצרכנים מכל העולם.

בשוק תחרותי, המעבר לאורח חיים בריא יותר דורש פיתוח מוצרים מופחתי סוכר וקלוריות שטעמם אינו נפגע. עם זאת, האתגרים העומדים בפני היצרנים אינם מסתכמים בפיתוח חלופה בריאה בעלת טעם מתוק. סוכר אחראי על פונקציות חשובות כגון התגבשות, יצירת מרקם ושימור וחייב להיות מוחלף ברכיבים אחרים שיבצעו את אותן הפונקציות גם במוצרים מופחתי הסוכר.

כמומחית בתחום ההמתקה, גלעם מביאה הבנה מעמיקה במדע המורכב של יצירת פרופיל המתקה אופטימלי. בזכות מגוון פתרונות ההמתקה שלנו, לצד שנים רבות של ניסיון במוצרים מופחתי סוכר, נוכל לסייע לכם להגיע למוצרים מופחתי סוכר וקלוריות עם טעם ומרקם נהדרים.