var baseUrl="https://he.galam.co.il/";
EN

סוכרים נוזליים

תעשיית המזון והמשקאות עושה שימוש במגוון רחב של סוכרים נוזליים, הנעים מסוכר טהור וסוכר אינברטי ועד לתערובות של סוכרים שונים. סוכרים נוזליים משפרים את תהליך הייצור ומעניקים ליצרנים מספר יתרונות משמעותיים, החל משלב הטיפול בחומרי הגלם ולכל אורך תהליך הייצור.

סוכרים נוזליים מספקים מגוון פתרונות תחת קורת גג אחת. הם נוחים מאוד לטיפול הואיל וניתן לוותר על שלבי ההמסה, הסינון או הפסטור של הסוכר ובכך לפשט את תהליך הייצור. לא זאת בלבד שהשימוש בסוכר נוזלי מצמצם איבודי חומר בזמן הייצור והאחסון, הוא גם מבטיח עקביות בכל מנת ייצור הודות למפרט קבוע ואיכות אחידה. 

לקוחות גלעם מרוויחים מהמומחיות הרחבה שלנו בממתיקים, המשולבת עם הידע הבלעדי שלנו בערבוב סוכרים. מתקני הערבוב שלנו בגרמניה, ספרד וישראל מעסיקים צוותים של מדענים, טכנולוגי מזון, טכנאים ומומחים בפיתוח יישומים. המומחים הבינלאומיים של גלעם מציעים גם פיתוח פתרונות אישיים בהתאם לצרכים האינדיבידואליים של לקוחותינו. תחת מוצרי הסוכרים הנוזליים שלנו ניתן למצוא סוכר טהור, סוכר אינברטי, איזוגלוקוז, תערובות סוכר ותערובות מותאמות אישית.

תעשיית המזון והמשקאות עושה שימוש במגוון רחב של סוכרים נוזליים, הנעים מסוכר טהור וסוכר אינברטי ועד לתערובות של סוכרים שונים. סוכרים נוזליים משפרים את תהליך הייצור ומעניקים ליצרנים מספר יתרונות משמעותיים, החל משלב הטיפול בחומרי הגלם ולכל אורך תהליך הייצור.

סוכרים נוזליים מספקים מגוון פתרונות תחת קורת גג אחת. הם נוחים מאוד לטיפול הואיל וניתן לוותר על שלבי ההמסה, הסינון או הפסטור של הסוכר ובכך לפשט את תהליך הייצור. לא זאת בלבד שהשימוש בסוכר נוזלי מצמצם איבודי חומר בזמן הייצור והאחסון, הוא גם מבטיח עקביות בכל מנת ייצור הודות למפרט קבוע ואיכות אחידה. 

לקוחות גלעם מרוויחים מהמומחיות הרחבה שלנו בממתיקים, המשולבת עם הידע הבלעדי שלנו בערבוב סוכרים. מתקני הערבוב שלנו בגרמניה, ספרד וישראל מעסיקים צוותים של מדענים, טכנולוגי מזון, טכנאים ומומחים בפיתוח יישומים. המומחים הבינלאומיים של גלעם מציעים גם פיתוח פתרונות אישיים בהתאם לצרכים האינדיבידואליים של לקוחותינו. תחת מוצרי הסוכרים הנוזליים שלנו ניתן למצוא סוכר טהור, סוכר אינברטי, איזוגלוקוז, תערובות סוכר ותערובות מותאמות אישית.