var baseUrl="https://he.galam.co.il/";
EN

עמילנים מעובדים

עמילנים טבעיים יכולים לעבור עיבוד באמצעות שיטות כימיות, פיזיקליות או אנזימטיות. העיבוד משפר את תכונות העמילנים ומאפשר להתאים אותם למגוון רחב יותר של שימושים ותנאים.

העמילנים המעובדים שלנו פותחו על מנת להעניק למוצר מספר תכונות מועילות. תכונות אלו כוללות עמידות בפני תהליכי הקפאה והפשרה, שיפור המרקם, מניעת סינרזיס (בריחת מים) במילויים ומאפים וכן שיפור היציבות בסביבה חומצית ולאורך חיי המדף של המוצר.

אנו מייצרים עמילנים מעובדים באיכות גבוהה ממגוון מקורות כולל תירס, טפיוקה ותפו"א. עם יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור עמילנים, המומחים שלנו יכולים להתאים את העמילן האופטימלי לצרכים ותהליכי הייצור הייחודיים שלך.

עמילנים טבעיים יכולים לעבור עיבוד באמצעות שיטות כימיות, פיזיקליות או אנזימטיות. העיבוד משפר את תכונות העמילנים ומאפשר להתאים אותם למגוון רחב יותר של שימושים ותנאים.

העמילנים המעובדים שלנו פותחו על מנת להעניק למוצר מספר תכונות מועילות. תכונות אלו כוללות עמידות בפני תהליכי הקפאה והפשרה, שיפור המרקם, מניעת סינרזיס (בריחת מים) במילויים ומאפים וכן שיפור היציבות בסביבה חומצית ולאורך חיי המדף של המוצר.

אנו מייצרים עמילנים מעובדים באיכות גבוהה ממגוון מקורות כולל תירס, טפיוקה ותפו"א. עם יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור עמילנים, המומחים שלנו יכולים להתאים את העמילן האופטימלי לצרכים ותהליכי הייצור הייחודיים שלך.