var baseUrl="https://he.galam.co.il/";
EN

עמילנים נמסים

עמילן נמס הוא עמילן שבושל מראש, יובש ונטחן לפתיתים או אבקה. הוא מתמוסס במהירות ובקלות בנוזלים קרים ומאפשר הגעה לצמיגות מלאה ללא בישול.

עמילנים נמסים נוחים וקלים לשימוש ומהווים פתרון אידיאלי למוצרים כמו אבקות מרק, מזון תינוקות ומוצרי מאפה.

גלעם מייצרת עמילנים נמסים מעמילנים טבעיים ומעובדים. היצע העמילנים הנמסים שלנו כולל גם עמילנים שאינם מהונדסים גנטית. עם יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור עמילנים, המומחים שלנו יכולים להתאים את העמילן האופטימלי לצרכים ותהליכי הייצור הייחודיים שלך.

עמילן נמס הוא עמילן שבושל מראש, יובש ונטחן לפתיתים או אבקה. הוא מתמוסס במהירות ובקלות בנוזלים קרים ומאפשר הגעה לצמיגות מלאה ללא בישול.

עמילנים נמסים נוחים וקלים לשימוש ומהווים פתרון אידיאלי למוצרים כמו אבקות מרק, מזון תינוקות ומוצרי מאפה.

גלעם מייצרת עמילנים נמסים מעמילנים טבעיים ומעובדים. היצע העמילנים הנמסים שלנו כולל גם עמילנים שאינם מהונדסים גנטית. עם יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור עמילנים, המומחים שלנו יכולים להתאים את העמילן האופטימלי לצרכים ותהליכי הייצור הייחודיים שלך.